Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen 2018

Referatet kan downloades her: GF 2018 referat

 

Indkaldelse til
2018 Generalforsamling lørdag d. 22. sept. Kl. 10:00 – 13:30
Mødet foregår på kroen ”Det Vilde Køkken”, Klint

Dagsorden og indkaldelse udsendt 21. aug. 2018
(offentliggjort på hjemmesiden og efterfølgende distribueret pr. post til dem der ikke har adgang til internettet)

Program

Kl. 10:00 – 10:15 Kaffe og ostemad serveres ved fremmøde før vi begynder
kl. 10:15 – 12:00 Generalforsamling
kl. 12:00 – 12:45 Foredrag:
Den varme sommer har ødelagt mange planter, buske og træer – hvilke tørkeresistente bevoksninger findes til erstatning af dem der gik ud. Foredrag og information.
kl. 12:45 – 13:30 Bespisning uden omkostninger
Menuen består af såvel animalsk som vegetabilske muligheder, dertil en genstand af alm. øl/vand eller et glas husets vin. Mere om dette i en kommende notifikation som der skal besvares på, i en emailadresse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed her under fra udvalgsarbejdet
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag:

Forslag til nye vedtægter og ordensreglement (kan printes ud fra hjemmesiden)

Beslutningerne i vedtægterne træder i kraft øjeblikkelig såfremt ændringerne, som er fremlagt med evt. tilpasninger foretaget på generalforsamling, vedtages.

Forslag vedr. ’Legende børn – skilte’

  1. Fastsættelse af budget, gebyrer m.m. og kontingent for de kommende år
  2. Valg af bestyrelse: formand, 2 menige medlemmer og 1 suppleant, revisor og revisorsuppleant. Formanden Torben Mariager modtager genvalg. Suppleant Kirsten Feveile ønsker ikke at fortsætte.
  3. Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dagsordenen kan downloades her: Dagsorden 2018

Beretning

Beretning kan downloades her og printes ud: Beretning 2018

Forslag

Indkomne forslag til dagsordenens punkt 4:
Forslag til nye vedtægter kan downloades her og printes ud: Forslag vedtægter
Forslag til nyt ordensreglement kan downloades her og printes ud: Forslag ordensreglement

Forslag vedr. ‘Legende børn – skilte’: Forslag

Budget
Regnskab

Regnskab og budget til den kommende generalforsamling: Regnskab/budget 2018

2017 Budget og regnskab er samlet her i et ark som du kan downloade: Budget / regnskab

Dokumenter vedr. sidst afholdte generalforsamling
Arkiv med materialer fra tidligere afholdte generalforsamlinger – Gå til arkiv