Nyhedsbrev nr. 43 – Referat fra generalforsamling og nye affaldsordninger

Kære grundejere

Vi beklager den sene udsendelse af referatet fra den ordinære generalforsamling i september, men det godkendte referat og det opdaterede ordensreglement ligger nu klart på hjemmesiden.

Klar til den nye affaldsordning?
Fra 1. november 2023 begynder indsamlingen af de nye affaldsfraktioner fra sommerhusene.
Sammen med de nye beholdere fulgte også en informationspakke med både sorteringsvejledninger og vejledning om, hvordan beholderne skal stå.

Placér dine beholdere rigtigt:
– Du behøver kun at stille beholderne frem på tømmedagen.
– På tømmedagen skal de stå maksimalt 5 m fra skel, på kørefast underlag og med håndtagene vendt ud mod adgangsvejen.
– Affaldsbeholderne skal stå på egen grund og må ikke henstilles på fælles vejrabatter – heller ikke på tømmedage.
Fra 1. november kan du se din tømmekalender på Odsherred.dk/affald. Har du downloadet appen “Perfect Waste”, kan du også modtage notifikationer om tømmedage.

Sommerhusene får ikke røde miljøkasser til farligt affald. Batterier og småt elektronik kan lægges i hver sin klare plastpose på maks. 10 liter, og disse poser skal lægges oven på beholderen til plast/mad- og drikkekartoner. Så vil skraldemændene tage poserne med.
Kemikalier og andet farligt affald skal du fortsat selv aflevere på genbrugspladsen.

Ny storskraldsordning fra 1. januar 2024
Den nuværende storskraldsordning med afhentning af storskrald, have- og grenaffald tre gange årligt udløber til nytår.
Fra d. 1. januar 2024 erstattes ordningen af en bestillingsordning “Stort indbo” og “Tekstiler”, som skal medvirke til at skabe mindre brændbart og mere brugbart affald. Samtidig bliver der afhentning to gange årligt.

Med den nye ordning betyder det konkret, at du ikke længere kan få afhentet sække med blandet affald eller små/mellemstore ting, som kan være i en bil. Dette grundet i, at affaldet kan sorteres bedre på genbrugspladsen, hvor der er flere fraktioner.
“Stort indbo” og “Tekstiler” er en service til at få hentet f.eks. hårde hvidevarer, store fjernsyn, madrasser, cykler, paller og polstrede møbler, som kan være svære at transportere selv. Den nye ordning lægger også op til, at mere affald skal genbruges, når det er indsamlet.
Have- og grenaffald hentes ikke længere, da Odsherred Kommune vil motivere borgerne til mere kompostering af haveaffald i egen have til gavn for miljøet og biodiversiteten.

Der vil blive hentet storskrald og haveaffald sidste gang efter den gamle ordning d. 2. november 2023.

Tid til betaling af kontingent
Det er igen blevet tid til indbetaling af det årlige kontingent for 2023/24, som fortsat er på 600 kr.
Betalingsmulighederne ses her

Det er VIGTIGT at oplyse sommerhusadressen!
Indbetalingsfristen er d. 1. november 2023.

Der er netop sendt mail ud vedr. kontingentopkrævningen.

Vi håber, I alle nyder det smukke efterår i vores skønne naturområde.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

.

Udskriv