Klima og natur

Spørgeskema vedr. vand/oversvømmelser fra Klimatilpasningsudvalget (KTU)
Via nyhedsbrev nr. 25 har grundejerforeningens Klimatilpasningsudvalg i januar 2021 udsendt et spørgeskema til alle grundejerne med henblik på at få afdækket hvilke grunde/områder i foreningen, som enten nu er eller tidligere har været plaget af for meget vand – det kan f.eks. være fra regnvand/smeltesne, fra tilstødende veje eller grunde, fra vandløb/grøfter eller fra opstigende grundvand. 
Deadline for besvarelsen er d. 1. februar 2021. Når udvalget har fået overblik over problemets omfang, vil det arbejde videre med at finde løsningsforslag.