Bestyrelse og udvalg

BESTYRELSEN
Alle emails til bestyrelsen går til den fælles email-adresse.
Herefter vil besvarelsen blive varetaget af det bestyrelsesmedlem, som har ansvaret for det pågældende område.

Fmd. Ole Abrahamsen, Rådyrstien 6 (stier og veje, kontakt/samarb. med kommune og andre GF)
Tlf.: 6119 2991 – info@hoejvang-klint.dk 

Næstfmd. Henriette Zinck-Bramsen, Birkekrogen 10B (hjemmeside/nyhedsbreve/Facebook)
Tlf.: 2855 2014 – info@hoejvang-klint.dk

Kasserer Willy Kuijper, Th. Jensens Vej 4 (opdatering af database/medlemsliste)
Tlf.: 6065 0510 – info@hoejvang-klint.dk

Lotte Lodberg Kjær, Birkekrogen 10G (klimatilpasning)
Tlf.: 2910 3092 – info@hoejvang-klint.dk

Per Madsen, Fasanstien 10 (følger)
Tlf.: 4083 2456 – info@hoejvang-klint.dk

 

STIUDVALGET
Stiudvalget blev oprettet i 2020 for i en projektperiode (1/11-20 til 1/6-21) at udarbejde forslag til beskæring og vedligeholdelse af fællesstier i vores forening. Foruden at udpege de strækninger på fællesstierne, hvor der var behov for beskæring af udhængende træer og buske. Og endeligt udarbejdelse af en plan for den løbende vedligeholdelse af fællesstierne. 
På generalforsamlingen i 2021 blev det besluttet, at stiudvalget sikrer en opsøgende indsats med dialog ved opmærksomhedspunkter.

Stiudvalget kan kontaktes via:

Kamilla Engelhardt, Pindsvinestien 4
Tlf.: 6046 4418 – kamillaengelhardt@gmail.com

Pim Schuitemaker, Pindsvinestien 2
Tlf.: følger – pimschuitemaker@hotmail.com