Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen
Alle emails til bestyrelsen går til den fælles email-adresse.
Herefter vil besvarelsen blive varetaget af det bestyrelsesmedlem, som har ansvaret for det pågældende område.

Fmd. Ole Abrahamsen, Rådyrstien 6 (stier og veje, kontakt/samarb. med kommune og andre GF)
Tlf.: 6119 2991 – info@hoejvang-klint.dk 

Næstfmd. Henriette Zinck-Bramsen, Birkekrogen 10B (hjemmeside/nyhedsbreve/Facebook)
Tlf.: 2855 2014 – info@hoejvang-klint.dk

Kasserer Willy Kuijper, Th. Jensens Vej 4 (opdatering af database/medlemsliste)
Tlf.: 6065 0510 – info@hoejvang-klint.dk

Lotte Lodberg Kjær, Birkekrogen 10G (klimatilpasning)
Tlf.: 2910 3092 – info@hoejvang-klint.dk

Torben Mariager, Birkekrogen 19 (videnbank)
Tlf.: 2631 6900 – info@hoejvang-klint.dk


Klimatilpasningsudvalget (KTU) i Højvang-Klint
Udvalget har til formål at udarbejde forslag til klimatilpasning af oversvømmelsestruede områder i grundejerforeningen. Formålet er at reducere risikoen for oversvømmelser som følge af kraftig regn eller længerevarende regn i udpegede områder i grundejerforeningen.
Projektperioden er 1. november 2020 til 1. juni 2021.

Gitte Quist Jacobsen, Granvænget 8
Tlf.: 2712 8248 – g.quist.jacobsen@gmail.com

Linda Nordahl Jakobsen, Birkekrogen 13
Tlf.: 3138 1255 – nordahljakobsen@gmail.com

Benny Frederiksen, Egevænget 8
Tlf.: 2367 4873 – benny.frederiksen49@gmail.com


Stiudvalget

Udvalget har til formål at udarbejde forslag til beskæring og vedligeholdelse af fællesstier i grundejerforeningen. Formålet er dels at udpege de strækninger på fællesstierne, hvor der er behov for beskæring af udhængende træer og buske, og dels at udarbejde en plan for den løbende vedligeholdelse af fællesstierne.
Projektperioden er 1. november 2020 til 1. juni 2021.

Kamilla Engelhardt, Pindsvinestien 4
Tlf.: 6046 4418 – kamillaengelhardt@gmail.com