Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen

Alle emails til bestyrelsen går til den fælles emailadresse derfor ingen specifik emailadresse på nedenstående

Fmd. Torben Mariager – tlf. 26316900 – Birkekrogen 19

Kasserer Willy Kuijper – tlf. 60650510 – Th. Jensensvej 4

Lotte Kjær – Birkekrogen 10 G

Henriette Zink-Bramsen – Birkekrogen 10 B

Ole Abrahamsen – Rådyrstien 6

Vej- og beskæringsudvalg

Udvalget har til formål primært at sikre tilgængeligheden til området ved et par gange om året at tage en runde i grundejerforeningens område. Her ser udvalget på om vejene er i orden og om den nødvendige beskæring af træer og buske er effektueret af den enkelte grundejer.

Årsagen til dette arbejde er den manglende beskæring.

I tilfælde af brand f.eks. i den bageste ende af en vej, så skal Falck kunne komme frem, hvilke ikke altid alle tænker på der har hus i begyndelsen af en vejstrækning.

Renovation/affald foregår hver uge hen over sommeren og hver anden uge om vinteren, men affaldsvognene kan ofte ikke komme frem, og risikoen for at affald ikke afhentes er aktuel.

Ny praksis fra kommunens side er nu, at hvis en henvendelse om beskæring ikke bliver efterkommet indenfor for få uger vil kommunen sørge for at det bliver gjort på den enkeltes regning.

Trafikudvalg

Formålet er at sikre området således at det er muligt at bevæge sig sikkert rundt på veje og stier..

Udvalget vedr. retningslinier for dispensationer i relation til deklarationen for området

Dette udvalg med denne lange titel handler om at deklarationen fra 1964 for området indeholder en beskrivelse af hvad der må bygges og med hvilke kriterier. Det historiske forløb viser variationer fra deklarationen. Derfor er det udvalgets opgave frem til generalforsamlingen i 2020 at beskrive hvilke dispensationer der skal være standard for området fremover med skyldigt hensyn til nye materialetyper og krav i forbindelse med klimaforandringerne.