Deklaration for området

For hvert område, der er udstykket til en parcel, er hver parcelejer omfattet af en deklaration.

Dette kan kaldes de overordnede rammer for hvad vi kan gøre i vores grundejerforening.

Hvad angår vejene – så er det således, at der ikke eksisterer nogen ejer for størstedelens vedkommende. Den tidligere pågældende ejer gik i betalingsstandsning og evt. konkurs. Dette er en begivenhed der ligger årtier tilbage. Det har længe været diskuteret hvad vi gør ved det. Vi kan blot konstatere at det er grundejerforeningen som har vedligeholdelsespligten – og det er denne konklusion vi er landet med. Her ud over er der en enkelt parcelejer i området som tilsvarende ejer nogle få strækninger.

Her kan du downloade deklarationen fra 1969: Deklaration