Regler for afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er kun tilladt i følgende tilfælde: 

  • I landzoneområder må der afbrændes haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, dog højst 0,2 m3.
  • Der må afbrændes rent og tørt træ på lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m3.
  • Haveaffaldet må afbrændes sankthansaften på sankthansbål.

Afbrænding af haveaffald i sommerhusområder og i byzone er ikke tilladt. Afbrænding på beskyttet naturtyper er ikke tilladt uden forudgående dispensation fra kommunen.

Flere oplysninger kan ses på kommunens hjemmeside.