Pjece om støj

Vis hensyn når du støjer
Man har lige sat sig ud i haven – for at nyde solskinnet, fuglefløjt og den dejlige natur. Og så begynder naboen at hamre, bore, save ….

Der skal naturligvis både være plads til at nyde udendørslivet og få gang i større eller mindre projekter på sin grund. Derfor er det vigtigt at vise hensyn og snakke sammen, så vi undgå problemer og gener på grund af støj.

Bestyrelsen opfordrer derfor til at læse pjecen “Vis hensyn – tænk når du støjer”, som giver god information og vejledning til at begrænse støjproblemer.

Læs pjecen og lad os bevare det gode naboskab!