Nyhedsbrev nr. 44 – en lille påmindelse og vinterklargøring inden jul

Kære grundejere

Betaling af årligt kontingent
Vi starter lige med en kedelige reminder først. 
Desværre mangler en del grundejere at betale det årlige kontingent på 600 kr. Der var deadline d. 1. november – som altid.

Det er muligt at lægge betalingen ind som en fast pengeoverførsel via sin netbank (beløbet skal selvfølgelig ændres, hvis der kommer en stigning) – dermed kan man få en automatisk overførsel, så betalingsfristen nemt kan overholdes. Se betalingsmåder til kontingentet.

Vinterklargøring af sommerhuset
Vi anbefaler kraftigt at læse de nyttige tips under “Vinterklargøring” – ligger også under “Værd at vide” på hjemmesiden.

Den nye storskraldsordning starter 1. januar 2024
Som nævnt i sidste nyhedsbrev nr. 43 får vi fra 2024 kun afhentet storskrald to gange årligt mod tidligere tre gange. Ordningen, som før hed “Storskrald og haveaffald” hedder nu “Stort indbo”. Samtidig skal vi selv bestille afhentning på datoen, så kommunen ikke kører forgæves.

Hvad tages med i den nye ordning?
Indbo fra både hus og have. F.eks. møbler (uden glas), havemøbler, parasoller, hvidevarer, store ting af metal og hård plast, beholdere til småt haveaffald, madrasser og lign. – altså ting, som “ikke kan være i en personbil”.

Læs mere om kommunens afhentning for “Stort indbo“.

Hvad gør jeg, hvis naboens træ vælter ind til mig?
En grundejer har spurgt, hvordan man skal forholde sig, hvis naboens træ vælter ind i ens have.
Som udgangspunkt arbejder ingen i bestyrelsen i forsikringsselskaber. Men vi vover pelsen og oplyser, at det er ens egen forsikring, der dækker ved stormskade. 
Hvis naboen har et træ, der er sygt, eller af anden grund ikke står stabilt, anbefaler bestyrelsen klart en konstruktiv dialog. Men hvis naboen af en eller anden grund ikke ønsker at fælde træet, er der ikke så meget at gøre. Dog vil skadelidte jo blive dækket af sin forsikring, selv om det rent praktisk kan give en del besvær.

Den nye postordning
Pr. 1. januar 2024 træder den nye postaftale i kraft, som betyder, at postkasser i landzoner fremover skal opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej, og derved får sommerhusområder ikke længere omdeling til de enkelte huse.
Bestyrelsen har kontaktet SAGT for at høre deres vurdering og håndtering af de nye retningslinjer, men vi venter stadig på svar. For ifølge lov om private fællesveje mener bestyrelsen, at vores forening hører under byzone, og de nye regler gælder kun landzoner.
Vi melder ud, når vi har fået mere information.

Til slut vil bestyrelsen ønske alle grundejere
EN GLÆDELIG JUL & ET GODT NYTÅR 2024

Udskriv