Ordensreglement

Grundejerforeningen Højvang-Klint

ORDENSREGLEMENT

 • Reglementet har til formål at sikre hver enkelt grundejer fuld udnyttelse af de rekreative værdier i udstykningen, ved at ethvert medlem udviser rimeligt hensyn til samtlige medlemmer
 • Det er vigtigt, at der overalt køres med passende lav hastighed, ikke over 20-30 km/t
 • Pas på legende børn
 • Fælles græsarealer, tilhørende vejrabatter og grønne stier skal slås jævnligt af grundejerforeningen
 • Alle eksisterende naturhegn og stendiger er ”fredede” og skal vedligeholdes af de grundejere, som disse grænser op til
 • Brug af støjende redskaber som f.eks. motorplæneklippere, havetraktorer og motorsave og udendørs brug af støjende værktøj som hamre, eldrevne save-, bore- og sliberedskaber m.v. må alle dage ikke finde sted efter kl. 17.00. Støj kan kun foregå hverdage mellem 07 – 17, og weekend 10 – 17
 • Udendørs afbrænding af affald/grene må kun finde sted i overensstemmelse med de lokale brandmyndigheders retningslinier
 • Ifølge brandlovgivningen er det strafbart, at affyre fyrværkeri nærmere end 100 m. fra en stråtækt ejendom, og ved affyring af raketter er afstandskravet mindst 200 m. I blæsevejr fordobles afstandene
 • Enhver parcelejer der har hund eller andre husdyr, har pligt til at sikre, at disse ikke færdes udenfor egen grund eller er til gene for naboer og øvrige omkringboende, ligesom det er naturligt at hunde føres i bånd indenfor området og at deres efterladenskaber fjernes
 • Støjende adfærd, herunder radio m.v. må ikke medføre gener for naboer
 • Undgå anvendelse af blændende, udendørs belysning

  Kort over afstande ved fyrværkeri
Udskriv