Værd at vide

Under denne menu finder du de emner som du kan anvende i hverdagen.

Nogle af emnerne udgør de rammer som der er for at opholde sig i området f.eks. vedr. støj og fyrværkeri, og igen andre som omhandler dine muligheder for at fungere trygt og hvordan du sammen med andre grundejere kan foretage modforanstaltninger mod uønskede besøg f.eks. Nabohjælp.

I disse tider hvor tørke bliver et mere og mere gennemgående fænomen så skal vi være opmærksom på brandfaren. Derfor er der retningslinjer for afbrænding af haveaffald og bål, som kommunen fastsætter.

Når du skal foretage ny- eller ombygning – og andre ting der vedr. din matrikel og området, så er der link til hvor du kan hente informationer.

Endelig er der ”Spørgsmål og svar”. Her lægger vi information ind som der tidligere er blevet spurgt ind til f.eks. om de udfordringer der med at vedligeholde vores veje.

Har du spørgsmål, som ikke besvares med de informationer der er lagt ind på hjemmesiden, så kontakt bestyrelsen – se højre del af siden her.