Nyhedsbrev nr. 45 – udbetaling fra Andel og en vigtig dato

Kære grundejere
Det kan næppe have undgået nogens opmærksomhed, at der også i vores område har været voldsomt meget nedbør i form af både sne og regn i de senere måneder.

Huller i vejene
På grund af den utrolige mængde nedbør er vores grusveje meget hårdt ramt denne vinter med mange store huller.  Bestyrelsen har en stående ordre på opfyldning af huller på vores veje med vores entreprenør. Han oplyser, at siden uge 41/2023 har det ikke været mulig at udføre noget fornuftigt reparationsarbejde på vores veje. Vejene må ikke være våde og skal have varmegrader – ellers er det spild af tid/penge. Bestyrelsen følger op på sagen, når vejret tillader det.

Dette gælder også, hvis man som grundejer prøver at lappe huller uden for sit eget hus. Vent, indtil hullerne er tørre, inden der fyldes grus i.
I mellemtiden opfordrer vi til at køre endnu mere forsigtigt for at undgå hullerne. 

Udbetaling fra Energiselskab Andel
Måske har du læst nyheden på vores facebook gruppe? Du er berettiget til at få udbetalt 2.500 kr. brutto fra Energiselskab Andel, som ekstraordinært udbetaler dette beløb til hver husstand (én udbetaling pr. husstand). Du skal selv aktivt registrere dig, og der er deadline d. 31. maj 2024.
Læs mere på Energiselskab Andels hjemmeside.

Medlemslister på hjemmesiden
Medlemslisten på vores hjemmeside vil fremover kun indeholde navn, sommerhusadresse og telefonnummer. Det skal være frivilligt, om medlemmerne vil stå på denne liste. Grunden til at vi har denne liste er, at naboer kan kontakte hinanden i tilfælde af indbrud, væltede træer og lignende.

Den udvidede medlemsliste vil fremover kun være tilgængelig for bestyrelsen, jfr. GDPR.

Vi er ikke helt i mål med opgaven endnu, men vi varsler ikke yderligere. 

Nu er det ganske vist – datoen for årets ordinære generalforsamling
I år holder vi ordinær generalforsamling lørdag d. 21. sept. kl. 10.00 på Det Vilde Køkken i Klint.
Indkaldelse og al relevant information følger senere på året.
Men sæt allerede nu X i kalenderen – håber vi ses.

Medlem af vores facebook gruppe?
Vi er i gang med rydde op i gruppen, så alle tidligere grundejere bliver slettet. Nogle gange fremgår det ikke tydeligt hvilken adresse, et navn er tilknyttet – måske har vi kun den ene ejer oplyst. Og hvis vi ikke får svar på vores henvendelse, bliver man slettet af gruppen. Vi håber på jeres forståelse, og man er selvfølgelig velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis man uberettiget er blevet fjernet. For alle grundejere i G/F Højvang-Klint er naturligvis velkomne i gruppen – både nye som “gamle” grundejere. Og til information er det stadig en lukket facebook gruppe.

Endnu en gang opfordrer vi alle – både bilister og cyklister – til at køre forsigtigt på vores veje, indtil hullerne kan blive forsvarligt udbedret. Vi vil gerne undgå både materiel skade og ikke mindst personskader!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv