Nyhedsbrev nr. 34 – Sommerliv og septiktanken

Kære grundejere Ny tømningsordning for septiktanke Pr. 1. april 2022 blev den offentlige tømningsordning ændret i Odsherred Kommune. Det betyder, at alle sommerhuse, ligesom helårshuse, med septiktank fremover får den tømt hvert år mod tidligere hvert ...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 33 – Udskiftning i bestyrelsen samt tid og sted for årets generalforsamling

Kære grundejere Udskiftning i bestyrelsen Torben Mariager (Birkekrogen 19) har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Vi takker Torben for hans store arbejdsindsats og engagement som formand og senere bestyrelsesmedlem. Førstesuppleant, Kamilla Engelhardt (Pin...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 32 – Vinterklargøring, Google Maps, ny affaldsordning ….. og så blev det endelig jul

Kære grundejere Ny affaldsordning til sommerhuse Bestyrelsen deltog i et borgermøde for sommerhusejere d. 21. oktober 2021 vedr. ny affaldsordning til sommerhuse. Kravet til kommunerne er ens indsamling i 10 forskellige fraktioner – både ved helårs- og s...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 31 – Referat fra generalforsamling og nyttig info

Kære grundejere Generalforsamlingen Vi fik drøftet store som små emner på vores generalforsamling, som blev afsluttet med god mad og hyggelig snakken ved bordene. Se godkendt referat, budget og regnskab. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at en del gru...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 30 – Ordinær generalforsamling d. 25. sept. 2021

Kære grundejere Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag d. 25. september kl. 10.00 på Det Vilde Køkken i Klint. I har allerede modtaget indkaldelsen pr. mail/brev d. 28. august. Materiale  På hjemmesiden under “Om foreningen&#8...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 29 – Vild og tilpasset natur med lidt dæmpet støj

Kære grundejere Vær med til at gøre Odsherred vildere Miljøminister Lea Wermelin har udskrevet en konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Odsherred kommune har tilmeldt sig konkurrencen. Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og konkurr...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 28 – Status på undersøgelse vedr. vand og oversvømmelse mm.

Kære grundejere Status på reparation af Dyrevekslen, Skovløbervej og Birkekrogen I perioden 8.–10. marts blev det tidligere annoncerede vejforbedringsprogram udført på Skovløbervej (fra asfaltstykket til Kaj Raskvej), Dyrevekslen, Birkekrogen samt de f...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 27 – Vedligeholdelse af stier og stendiger

Kære grundejere På generalforsamlingen 2020 var der en uoverensstemmelse i vores grundejerforening, der gik ud på, hvem der skal vedligeholde vores stier. Mange medlemmer er af den opfattelse, at det er vores ordensreglement, der er gældende. Bestyrelsen h...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 26 – Nu kommer vejforbedringerne

Kære grundejere På grund af sygdom – først hos det ene entreprenørfirma, derefter hos et andet entreprenørfirma – og senest vejrdrillerier er det tidligere annoncerede vejforbedringsprogram blevet udskudt. Torsdag d. 4. februar blev de værste...

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25a – Husk lige spørgeskemaet fra KTU ….

Kære grundejere Klimatilpasningsudvalget (KTU) i vores grundejerforening har tidligere på måneden stillet os spørgsmål via et spørgeskema (se nyhedsbrev nr. 25) for at få afdækket hvor, der er problemer med for meget vand, og hvor omfattende problemet ...

Læs mere