Nyhedsbrev nr. 37 – BORGERMØDE D. 16/9 vedr. havvindmølleparken ud for Odsherreds nordkyst

Kære grundejere

Energiselskabet ”Andel” afholder borgermøde
FREDAG D. 16. SEPTEMBER kl. 18.30-21.00
på Martinus Center Klint, Klintvej 69, 4500 Nykøbing Sj.

TILMELDING skal ske via en formular på Andels hjemmeside – tilmeldingen åbner i morgen fredag d. 9/9 fra kl. 07.00, og det er først-til-mølle princippet. Der er plads til 160 personer.

Kommunen deltager også i mødet med politikere og embedsmænd.

Hvis I som grundejere ønsker at protestere over for byrådspolitikerne, er det ved at være sidste chance. Det kan ske ved at skrive en mail direkte til Odsherred Byråds politikere, se forslag til mailtekst foruden mailadresser nedenfor (fra GF Klint Bakker).
Kommunens indsigelsesfrist er rykket fra d. 19. til d. 26. september 2022, så der både kan nå at blive afholdt borgermøde og møde i økonomiudvalget, inden økonomiudvalget skal afgive høringssvar.

GF Klint Bakker oplyser desuden:
”Som tidligere nævnt er vi for havvindenergi, men så store projekter skal placeres i de statslige havreservationsområder for vindenergi, f.eks. Hesselø havvindmøllepark, som kommer til at ligge ca. 30 km fra kysten. (Jf. ”Klimaaftale for energi og industri mv. 2020” https://fm.dk/media/18085/klimaaftale-for-energi-og-industri-mv-2020.pdf og ”Aftale om justering af åben dør-ordningen for VE-anlæg på havet af 2. juni 2021” https://kefm.dk/Media/637582170712860230/Aftaletekst%20-%20justering%20af%20%C3%A5ben%20d%C3%B8r-ordning.pdf eller i de megastore energi-øer som placeres i Nordsøen 100 Km fra kysten – som i 2030 skal levere strøm svarende til 50 millioner husstande og i 2050 strøm svarende til 230 millioner husstande. https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/the-esbjerg-declaration/

Yderligere oplysninger fra GF Klint Bakker:
Andels ansøgning om forundersøgelsestilladelse via åben-dør modellen
Indsigelse mod Andels havvindmøllepark – kontakt Odsherred Byråds politikere
Sidste udkald til protest mod havvindmøllepark
GF Klint Bakkers hjemmeside

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at bestyrelsen i GF Højvang-Klint ikke ønsker at påvirke for eller imod denne havvindmøllepark. Vi udsender kun disse informationer for at give alle i vores grundejerforening mulighed for at tage stilling på et mere oplyst grundlag og få information om det planlagte borgermøde. Se også nyhedsbrev nr. 35.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv