Nyhedsbrev nr. 36 – Ordinær generalforsamling d. 1. oktober 2022

Kære grundejere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2022 kl. 10.00 på
Det Vilde Køkken i Klint.

I år har vi fulgt opfordringen til at begrænse udgiften til generalforsamlingen, og derfor vil forplejningen dække drikkevarer under mødet samt en sandwich inkl. drikkevarer efter mødet.

Materiale
På hjemmesiden under “Om foreningen”, se “Generalforsamling“, finder I
*  Indkaldelse og dagsorden
*  Beretning
*  Regnskab og budget
*  Tilmelding til bespisning
*  Fuldmagt

Tilmelding til bespisning
Efter generalforsamlingen fortsætter vi med spisning. Der bliver serveret en lækker sandwich og en øl eller vand pr. person.

Ønsker du at deltage, bedes du tilmelde dig/jer (maks. to personer pr. matrikel)
senest lørdag d. 17. september.

Send tilmelding til info@hoejvang-klint.dk
eller
Send tilmelding til kasserer Willy Kuijper, Th. Jensensvej 4, Klint, 4500 Nykøbing Sj.
(aflevér blanketten eller send med post senest søndag d. 11. september)

HUSK at oplyse:
*  Antal deltagere (maks. to)
*  Vælg mellem følgende sandwich (én sandwich pr. pers.):
   – Skinke
   – Varmrøget lakserilette
   – Vegetar (bagt peberfrugt/mozzarella)
* Navn OG sommerhusadresse

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv