Nyhedsbrev nr. 37a – SENESTE INFO inden borgermøde d. 16/9 vedr. havvindmølleparken ud for Odsherreds nordkyst

Kære grundejere

Tilmeldingen til borgermødet d. 16. september er slut, og alle, der har fået plads, har også modtaget en mail herom fra Andel.

Vi har modtaget yderligere information fra GF Klint Bakker v/Rita Lützhøft Andersen, som vi hermed viderebringer:
“Seneste nyt i sagen til jeres orientering, så alle har mulighed for at være på omgangshøjde inden borgermødet den 16/9: Sagen bliver behandlet på tirsdag den 13/09 i Klima-og miljøudvalget samt Vækst– og Udviklingsudvalget. 

På kommunens hjemmeside fandt vi under dagsordener (vedhæftet nedenfor) til de to politiske udvalg flg. to mødebilag (også vedhæftet her). 
Bilag 1 er et udkast til høringssvar af 22.08.22 fra byrådet til Energistyrelsen. 
Selvom høringssvaret kun er et forslag, er det særdeles interessant, at Odsherred kommune i forslaget anbefaler Energistyrelsen, at Andels projekt IKKE bør imødekommes. Samtidig anbefaler Odsherred kommune projektet, hvis man nærmest kysten (8-15 Km) kan placere mindre møller. 

Man kan ikke på samme tid afvise at give forundersøgelsestilladelse og samtidig ønske justeringer af projektet. Det må forudsætte en ny ansøgning!

Bilag 2 er et opdateret notat fra Andel til Byrådet. I notatet bliver Grf. Klint Bakkers indsigelser på Klint Bakkers møde med økonomiudvalget den 23/8 alle tilbagevist af Andel (se bilag afsnit 6. Bemærkninger). Disse tilbagevisninger fremgår af Andels plancher, som vil blive præsenteret på borgermødet den 16.09. 

… Via Halsnæs kommunes materiale fra udvalgsmøde om sagen fremgår det, at de ikke har indvendinger imod projektet.  (De ønsker tilsyneladende at blive servicehavn og vil – hvis projektet bliver en realitet – få halvdelen af beløbet i den grønne pulje, ca 48 mio kr iflg. hurtig beregning; Odsherred kommune den anden halvdel).

Gennem Korshage grundejerforening, som har søgt aktindsigt hos Energistyrelsen i al korrespondance vedr Andels ansøgning om Klintebjerg Havvindmøllepark, er vi blevet bekendt med, at Forsvaret i deres høringssvar blankt afviser projektet. 

Endvidere at Andel åbenbart har sendt ny ansøgning 27/8, ifølge hvilken Andel, som følge af Forsvarets afvisning, ønsker at flytte havvindmølleparken længere østpå i en afstand af 12-18 km fra kysten. Dog stadig med et vist overlap ind i Forsvarets østlige øveområde. Om Forsvaret så vil acceptere det, er et godt spørgsmål. Det fremgår ikke helt klart, om der er tale om en helt ny ansøgning eller en justeret ansøgning (det sidste burde ikke være muligt!).”

BILAG til ovennævnte tekst:
– Bilag 1: forslag til høringssvar af 22.08.22 til Energistyrelsen fra byrådet
– Bilag 2: notat fra Andel til byrådet, opdateret præsentation
– Bilag: Klima- og Miljøudvalget, dagsorden 13.09.2022
– Bilag: Vækst- og Udviklingsudvalget 13.09.2022, høringssvar til Energistyrelsen

For god ordens skyld gør vi igen opmærksom på, at bestyrelsen i GF Højvang-Klint ikke ønsker at påvirke for eller imod projektet, men kun udsender materialet for at videregive relevante oplysninger.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv