Nyhedsbrev nr. 38 – Referat fra generalforsamling og nyt om affald

Kære grundejere

Generalforsamlingen
Vi fik bl.a. drøftet havvindmøller og vores vejes tilstand, skiltning af stier/veje – foruden flere andre emner, som kan læses i det godkendte referat. Vi sluttede af med gode og store sandwich.

Plastcontainer og kommende ny affaldssortering
På generalforsamlingen blev der efterspurgt en container til plastaffald, som f.eks. kunne stå ved siden af papircontainere ved indkørslen til Birkekrogen.
Til orientering har Odsherred Kommune oplyst, at kommunen kun opstiller én fælles container til papir og karton (IKKE pap). Hvis vi ønsker en container til plast, skal vi selv sørge for opstilling og tømning.

Kommunens nye ordning for affaldssortering træder i kraft d. 1. november 2023 for sommerhusområder. I perioden august-oktober 2023 vil diverse beholdere blive uddelt. Desuden vil alle grundejere få mere information i e-boks, når vi kommer tættere på (bl.a. hvis man ønsker at dele beholdere med naboen, så skal der gives samtykke). 

Indtil da opfordrer bestyrelsen alle grundejere til at benytte genbrugspladsen i f.eks. Nykøbing Sj., så eget affald kan blive sorteret korrekt, indtil vi får en mere omfattende sorteringsordning hos den enkelte grundejer.

Betaling af kontingent
Det er igen blevet tid til indbetaling af det årlige kontingent for 2022/23 på 600 kr. Betalingsmulighederne ses her. Husk at oplyse sommerhusadressen!
Der vil om meget kort tid blive sendt mail ud vedr. kontingentopkrævningen. 
Indbetalingsfristen er d. 1. november.

Sæson for påkørsel af rådyr/hjorte
Ifølge Dyrenes Beskyttelse er efteråret højsæson for påkørsel af disse dyr. Et par enkle råd kan hjælpe både dyr og trafikanter til at undgå sammenstød med hinanden. Er uheldet sket, så ring 1812 (Dyrenes Beskyttelses vagtcentral).

Guide til at undgå påkørsler

  • Sæt farten ned, når du i tusmørke, om natten og i dæmringen kører gennem områder, hvor der er skov, eng, levende hegn eller lignende langs vejen
  • Hold øje med lysende øjne i rabatten og sænk farten helt, hvis du ser dem
  • Husk at hjorteskilte advarer om øget risiko for hjorte i området
  • Vær opmærksom – en hjort kommer sjældent alene. Ser du én hoppe over vejen, så tro ikke at faren er drevet over. Der kan godt komme flere

Kilde: www.paspåhjortene.dk

Nyd det smukke efterår i vores skønne naturområde.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv