Nyhedsbrev nr. 39 – Godt nytår!

Kære grundejere
Bestyrelsen håber, I havde en dejlig jul og ønsker alle ET GODT NYTÅR 2023!

Skiltning og sten på stier
På generalforsamlingen i oktober oplyste flere grundejere om problemer med bilkørsel på stier, som bl.a. er fejlangivet som veje.
Vi er i gang med at se på de enkelte steder, og indtil videre har vi sat følgende i værk:
– Ved Sneharestien 5 bliver der lagt en sten for at hindre videre kørsel
– Skråt over for Skovløbervej 6 flyttes den sten, som ligger ved stien, ca. 1 m ind mod midten
– Mellem Birkekrogen 1-3 ved stien til Fasanstien flyttes den nuværende sten/eller lægges en større sten i midten for at hindre bilkørsel. Samtidig er der sat et skilt op, som angiver, at det kun er en cykel- og gangsti.

Vendepladsen (eller mangel på samme) for enden af Fasanstien tager vi op på bestyrelsesmødet i januar.

Beskæring af beplantning langs veje/stier
Vi opfordrer kraftigt til at holde øje med beplantningen på den enkelte matrikel, så den ikke vokser ud over skel og veje. Alle grundejere har pligt til at beskære og holde beplantningen inde på egen matrikel. Husk også i denne fugtige periode på året, at grene tynges ned, når de er våde (regn/sne).
Dette er for at sørge for en sikker færdsel på veje og stier, og for at renovations- og udrykningskøretøjer kan komme frem.

Har man en hjørnegrund, er det også vigtigt at beskære beplantningen godt, så trafikanterne kan se til begge sider, inden de krydser eller svinger ud på vejen.

Hvis man har et vejskilt ud for sin matrikel, bør det også holdes fri for grene.

Læs de mere specifikke regler fra kommunen her (under “Værd at vide”).

Hjælp med at fylde vejhuller op på grusvejene
Vi må konstatere, at der er dukket lidt huller op hist og pist på vores grusveje. Selv om vi får udjævnet hullerne i løbet af året, vil vi dog gerne opfordre alle grundejere til at være med til at hindre, at hullerne bliver flere og større. Hvis vi hver især holder øje med vejen(e) ud for egen matrikel – og fylder eventuelle huller op med grus fra grusbunkerne (som er jævnt fordelt langs vejene) – så kan vi alle køre sikkert og behageligt både i bil og på cykel.

Fremtidige måder til indbetaling af kontingent
Bestyrelsen bliver af og til spurgt, om det kan blive muligt at indbetale det årlige kontingent via Betalingsservice.
For at blive oprettet skal foreningen betale et engangsbeløb på ca. kr. 3.300, og derefter koster det en afgift pr. opkrævning for hver grundejer hvert år. Med det samlede udgiftsbeløb taget i betragtning har vi besluttet at fastholde de nuværende betalingsmuligheder, som enten er direkte overførsel til foreningens konto eller via MobilePay.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at de nuværende netbanksystemer giver mulighed for at indlægge en fast pengeoverførsel – dermed vil det altså være muligt at lave en automatisk overførsel, så betalingsfristen nemt kan overholdes.

Sprængt vandrør? Få besked fra Nyrup Vandværk
Skulle uheldet være ude, at et vandrør sprænger, kan I få besked direkte fra vandværket – hvis I er tilmeldt deres sms-service

Flytning, ændring af telefonnr. eller e-mailadresse
Husk venligst at meddele ændringer til info@hoejvang-klint.dk 

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv