Nyhedsbrev nr. 40 – pæne sommerhusgrunde og vigtig dato

Kære grundejere
Så kom foråret med dejlig sol og varme, som vi har trængt til.
Det betyder heldigvis også, at flere og flere benytter deres sommerhus i vores skønne område – og opholder sig mere udendørs. Bestyrelsen håber, at alle tager venligt hensyn til sine naboer, så ingen generes for meget af støjende værktøj og maskiner. Ifølge ordensreglementet må der støjes kl. 7-17 på hverdage og kl. 10-17 i weekenden.

Dato for årets generalforsamling
I år afholder vi generalforsamlingen lørdag d. 16. september 2023 på Det Vilde Køkken i Klint.
Nærmere information om tilmelding mv. kommer senere.

Hvis I har forslag, som I ønsker at få behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til bestyrelsen senest d. 1. juli 2023.

En venlig henstilling til alle grundejere om at holde sommerhusgrunden pæn og ryddelig
Vi vil alle gerne undgå, at vores skønne sommerhusområde gror til med containere, skurvogne, uindregistrerede biler og campingvogne, ombyggede containere og ombyggede skurvogne, udendørs langvarigt oplag af affald, gamle møbler, udtjente hvidevarer, byggematerialer og lign.

Der er derfor et bredt ønske blandt medlemmer i grundejerforeningen om, at alle gør sit til at holde området pænt og ryddeligt. Bestyrelsen vil derfor gerne henstille til, at alle udtjente biler, campingvogne, oplag af affald mv. fjernes. Det meste af de udtjente materialer kan afleveres gratis på genbrugspladsen i Nykøbing Sj., mens de udtjente campingvogne og biler kan transporteres til en skrothandler, hvor I samtidig vil modtage en skrotpræmie.

I Odsherred Kommune er det tilladt at opsætte skurer, containere mv. på jeres sommerhusgrund, hvis I har søgt og fået en byggetilladelse. Har I fået en byggetilladelse, vil vi bede jer vise hensyn ved at placere f.eks. containeren tilbagetrukket på grunden – væk fra fællesarealerne og ved f.eks. at lave en naturlig afskærmning af containeren ind mod naboerne.

Dette er skrevet i den bedste mening for at gavne vores fælles værdier – vores skønne sommerhusområde. Bestyrelsen hjælper meget gerne med anvisning og forståelse af regler.

Vil I gøre noget for naturen i jeres sommerhusområde?
Så har I muligheden nu, da Odsherred Kommune inviterer alle interesserede sommerhusejere til workshop om naturen i netop sommerhusområderne.
Det foregår lørdag d. 27. maj 2023 kl. 14-17 i Asnæs. Der vil være korte oplæg til de forskellige workshops, bl.a. ved Jørgen Stoltz fra Det Vilde Køkken i Klint. Af hensyn til forplejningen kræves der tilmelding. Læs mere om tilmelding, program mv. her

Hvordan er reglerne nu lige for afbrænding og bål?
Mange steder er det allerede ved at være tørt i haverne, så vi minder lige om, at det er ULOVLIGT at brænde haveaffald/grene/andet affald af i haven hele året – uanset om jorden er tør eller ej.
Men I må gerne lave hyggebål/bålplads med rent og tørt brænde. Husk blot at følge kommunens bål- og afbrændingsregler – bl.a. må røgen ikke genere naboer, og bålet må ikke brænde ved kraftig vind.

Sommerhusnyt fra Odsherred Kommune
Odsherred Kommune udsender jævnligt Sommerhusnyt via mail. Her får man som sommerhusejer i Odsherred mange nyttige og brugbare informationer og nyheder.
I finder link til tilmelding her

Flytning, ændring af telefonnr. eller mail
Husk venligt at meddele ændringer til info@hoejvang-klint.dk

Til slut ønsker vi alle en dejlig sommer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv