Nyhedsbrev nr. 34 – Sommerliv og septiktanken

Kære grundejere

Ny tømningsordning for septiktanke
Pr. 1. april 2022 blev den offentlige tømningsordning ændret i Odsherred Kommune. Det betyder, at alle sommerhuse, ligesom helårshuse, med septiktank fremover får den tømt hvert år mod tidligere hvert 3. år. Samtidig bliver også sivebrønde og køkkenbrønde tømt foruden spuling af eventuelle sivedræn.

Begrundelsen for ændringen er, at kommunen vil sikre et bedre vandmiljø og en bedre badevandskvalitet.

Dejlige dyreunger
I naturen er der netop nu masser af fugle- og dyreunger. F.eks. får rådyrene lam i maj-juni. Derfor er det vigtigt – også af denne grund – at holde hundene i snor, når de luftes på foreningens område.

Støt biodiversiteten i Odsherred
Odsherred Kommune har for nyligt afholdt et seminar om fremme af biodiversiteten i kommunen. Bestyrelsen ønsker at støtte kampagnen ved at motivere og inspirere grundejerne til at omlægge dele af deres haver til vild natur. Til orientering udgør 20% af jorden i Odsherred sommerhusgrunde.

Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 29 har kommunen oprettet ”Naturagenterne”, hvor man kan få besøg af naturkyndige folk – både som privatpersoner og forening.

Udendørs brug af værktøj/redskaber
Denne skønne årstid betyder flere udendørs aktiviteter. Vi opfordrer derfor til, at alle husker at tage hensyn til sine naboer, hvis man bruger ”støjende” værktøj/redskaber mv. Ifølge vores ordensreglement må disse ting bruges på hverdage kl. 7-17 og i weekender kl. 10-17.

Afbrænding af affald og bål i haven
Mange har været i haven for at gøre den forårsklar, og dermed ligger der måske en del haveaffald.

I dén forbindelse minder vi om, at det IKKE er tilladt at brænde haveaffald/grene eller andet affald af i haven uanset årstid. Der henvises f.eks. til genbrugspladsen i Nykøbing.

Men det er tilladt at lave et hyggebål/bålplads i haven med rent og tørt brænde. Husk blot at følge kommunens bål- og afbrændingsregler – bl.a. må røgen ikke genere naboer, og bålet må ikke brænde ved kraftig vind.

Forslag til behandling på generalforsamlingen 2022
Forslag til behandling på den kommende generalforsamling skal sendes til bestyrelsen senest d. 1. juli 2022 (jf. vedtægterne §9).

Henvendelse til bestyrelsen
Alle henvendelser (forespørgsler, klager, forslag mv.) bedes ske til inf@hoejvang-klint.dk
Dog med undtagelse af akutte sager – find tlf.nr. til bestyrelsen her

Flytning, ændring af telefonnr. eller e-mail
Husk venligst at meddele dette til info@hoejvang-klint.dk 

Til slut ønsker bestyrelsen alle en rigtig god sommer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv