Nyhedsbrev nr. 33 – Udskiftning i bestyrelsen samt tid og sted for årets generalforsamling

Kære grundejere

Udskiftning i bestyrelsen
Torben Mariager (Birkekrogen 19) har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Vi takker Torben for hans store arbejdsindsats og engagement som formand og senere bestyrelsesmedlem.
Førstesuppleant, Kamilla Engelhardt (Pindsvinestien 4) er derfor nu fast medlem af bestyrelsen.

Grusveje
I uge 7 blev der udlagt et lag sten på Skovløbervej og i starten af Fasanstien og Birkekrogen. Vores entreprenør har oplyst, at han ikke kan gøre mere, før vejene er helt tørre igen.
Der er udlagt stabilgrus på de 8 faste depoter. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at hjælpe med at fylde hullerne med det udlagte stabilgrus.

Medlemskab af SAGT
Pr. 1. januar 2022 har bestyrelsen valgt at blive medlem af SAGT – Sammenslutningen Af Grundejerforeninger i Trundholm.

SAGT repræsenterer 92 grundejerforeninger og vejlaug i Odsherred.
Formålet er at varetage og værne om fælles anliggender og interesser både internt blandt grundejerforeningerne og eksternt over for kommune og offentlige myndigheder som f.eks. Farvandsvæsenet, Trafikministeriet og Region Sjælland.
SAGT deltager i kommunens årsmøder, flere årlige møder i Odsherred Forsyning og i Grønt Råd.

Om 1-2 år vil bestyrelsen tage stilling til, om det giver god mening at fortsætte medlemskabet.

Tid og sted for årets generalforsamling
Årets generalforsamling bliver afholdt lørdag d. 1. oktober på Det Vilde Køkken i Klint.
Denne gang bliver det med en mindre ændring i arrangementet – men meget mere herom, når vi kommer tættere på datoen.

Klint Bylaug
Klint Bylaug har stået bag etableringen af den nye legeplads på boldbanen.
Desuden afholder bylauget hvert år flere hyggelige arrangementer, f.eks.:
– Fastelavnsfest på boldbanen
– Skt. Hans bål på Klint Havn
– Kræmmermarked på boldbanen i skolesommerferien
– Juletræsfest

Bestyrelsen opfordrer vores medlemmer til at støtte Klint Bylaug – det kan være i form af medlemskab eller ved bidrag/donationer. Læs mere på www.klintbylaug.dk eller på Facebook.

Henvendelser til bestyrelsen
Alle henvendelser (forespørgsler, klager, forslag mv.) bedes ske til info@hoejvang-klint.dk
Dog med undtagelse af akutte sager – find tlf.nr. til bestyrelsen her

Flytning, ændring af tlf.nr. eller e-mail
Husk venligst at meddele dette til info@hoejvang-klint.dk

Udskriv