Nyhedsbrev nr. 32 – Vinterklargøring, Google Maps, ny affaldsordning ….. og så blev det endelig jul

Kære grundejere

Ny affaldsordning til sommerhuse
Bestyrelsen deltog i et borgermøde for sommerhusejere d. 21. oktober 2021 vedr. ny affaldsordning til sommerhuse. Kravet til kommunerne er ens indsamling i 10 forskellige fraktioner – både ved helårs- og sommerhusene. Maks. 2-4 spande med flere rum til hver parcel.

De 10 fraktioner er:

 • Mad- og restaffald
 • Papir
 • Pap
 • Glas (må indsamles i bobler hvis de står i rimelig gåafstand)
 • Metal
 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald (evt. bringeordning ved sommerhuse)
 • Tekstilaffald (evt. bringeordning ved sommerhuse)

 

Foreløbig tidsplan:

 • Forventet start på sortering i de nye spande – midt/slutning af 2023.
 • Når de endelige ordninger er politisk godkendt, vil der blive udsendt information om de nye ordninger til sommerhusejerne f.eks. i Landliggeren.
 • Dialog med de grundejerforeninger der kan have udfordringer med placering af de nye beholdere f.eks. fællesløsninger.
 • Før ordningerne starter op vil der blive udsendt orienteringsskrivelse til den enkelte grundejer via e-Boks.

Du kan finde information via powerpoint fra sommerhusmødet på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk/affald                      
Eller direkte link: https://odsherred.dk/sites/default/files/PDF/sortering_i_10_fraktioner_sommerhuse.pdf

Ændrede tømmedage for affald
I forbindelse med julen og nytåret er der ændrede tømmedage for affald den 24. og 31. december. Affaldet hentes i stedet onsdag d. 22. og onsdag d. 29. december.

Er dit sommerhus vinterklar?
Se det nyeste indlæg under “Værd at vide”, som handler om vinterklargøring af sommerhuset.

Grusveje
Bestyrelsen fyldte granitskærver i hullerne på Skovløbervej og enkelte huller på Birkekrogen d. 19. oktober 2021. Efter 2 dages regn var granitskærverne væk, altså ikke en god løsning.

Vejene, især Skovløbervej, er i en dårlig forfatning. Der er bestilt opfyldning af stabilgrus til vores 8 depoter. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at fylde hullerne med det udlagte stabilgrus.

Fasanstien
Bestyrelsen har kontaktet Google Maps for at få ændret gangstien mellem Fasanstien og Birkekrogen fra vej til gangsti. Bestyrelsen har også kontaktet Krak Ruteplan for at gøre dem opmærksom på, at Fasanstien er en blind vej, og at der derfor ikke er adgang med bil til Sonnerup Skov.

Jul og nytår
På grund af COVID19 forventer vi, at der også i år vil være mange til stede i sommer- og fritidshusene i julen og nytåret. For at alle skal kunne få en god oplevelse, gør vi opmærksom på – specielt hvad angår nytårsfyrværkeri – at der er regler for, hvor man må anvende raketter (og andre løsgående missiler) – se venligst Ordensreglementet.

Flytning, ændring af telefonnummer eller e-mailadresse
Husk venligst at meddele ændringer til info@hoejvang-klint.dk

Med disse ord ønsker bestyrelsen jer alle
GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

Udskriv