Nyhedsbrev nr. 31 – Referat fra generalforsamling og nyttig info

Kære grundejere

Generalforsamlingen
Vi fik drøftet store som små emner på vores generalforsamling, som blev afsluttet med god mad og hyggelig snakken ved bordene.
Se godkendt referat, budget og regnskab.

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at en del grundejere ikke modtager en notifikation pr. mail med link, når vi udsender nyhedsbreve. Derfor har vi gennemgået vores lister og håber, at alle – som IKKE har fravalgt nyhedsbrevet – nu får vores informationer. MEN vær opmærksom på, at hvis man fravælger nyhedsbrevet, så modtager man heller ikke information om indkaldelse til generalforsamling og referat herfra. Det vil dog altid fremgå af hjemmesiden.
Vi kontakter de grundejere, som, vi kan se, har fravalgt nyhedsbrevet for at være helt sikre på, at det stadig er det, de ønsker.

Det er næsten unødvendigt at nævne, at det er vigtigt at informere os, hvis I skifter mailadresse.

Datoen for generalforsamlingen 2022 vil blive lagt på hjemmesiden, så snart den er aftalt.

Kontingentopkrævning
Vi minder om, at der om meget kort tid bliver sendt mail ud vedr. kontingentopkrævningen for 2021/22. Indbetalingsfristen er d. 1. november.
Der kan betales via bankoverførsel eller via MobilePay – se betalingsmåderne.

Vi ønsker alle et smukt og friskt efterår.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv