Nyhedsbrev nr. 30 – Ordinær generalforsamling d. 25. sept. 2021

Kære grundejere

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling lørdag d. 25. september kl. 10.00 på
Det Vilde Køkken i Klint. I har allerede modtaget indkaldelsen pr. mail/brev d. 28. august.

Materiale 
På hjemmesiden under “Om foreningen”, se “Generalforsamling“, finder I
*  Indkaldelse og dagsorden
*  Beretning
*  Regnskab og budget
*  Tilmelding til bespisning
*  Fuldmagt

Tilmelding til bespisning
Efter generalforsamlingen fortsætter vi med spisning kl. 13.15.

Ønsker du at deltage, bedes du tilmelde dig/jer (maks. to personer pr. matrikel)
senest lørdag d. 18. september.

Send tilmelding til info@hoejvang-klint.dk
eller
Send tilmelding til kasserer Willy Kuijper, Th. Jensensvej 4, Klint, 4500 Nykøbing Sj.
(aflevér blanketten eller send med post senest søndag d. 12. september)

HUSK at oplyse:
*  Antal deltagere (maks. 2)
*  Animalsk bespisning (antal) el. vegetabilsk bespisning (antal)
*  Navn og sommerhusadresse

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv