Nyhedsbrev nr. 29 – Vild og tilpasset natur med lidt dæmpet støj

Kære grundejere

Vær med til at gøre Odsherred vildere
Miljøminister Lea Wermelin har udskrevet en konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Odsherred kommune har tilmeldt sig konkurrencen.

Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og konkurrencen handler om at være med til at vende denne udvikling. I slutningen af 2022 vil miljøministeren sammen med fagfolk kåre Danmarks vildeste kommune.

I Odsherred er der særlig fokus på sommerhusgrundene, fordi de optager godt 20% af arealet i kommunen og samtidig dækker noget af den skønneste natur, vi har.

På ”https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/folders/natur-og-biodiversitet” kan du læse mere om “vild kommune”- konkurrencen mv. samt om ordningen ”Naturagenterne”, der er et tilbud til en forening eller blot en mindre gruppe sommerhusejere, der vil have besøg af naturkyndige folk.

På hjemmesiden kan du også finde en pjece om de forskellige naturtyper og deres pleje, som kommunens bedste naturvejleder, Jørgen Stoltz, har udarbejdet. Det er stadig det bedste materiale, hvis du gerne vil vide mere om den natur, som vores sommerhuse ligger i.

Vis hensyn når du støjer
Bestyrelsen får med jævne mellemrum henvendelser fra medlemmer, der klager over støj fra naboen eller andre beboere i grundejerforeningen.

For at undgå problemer og gener i forbindelse med støj, vil vi anbefale, at du læser pjecen ”Vis hensyn – tænk når du støjer. Pjecen ligger også på grundejerforeningens hjemmeside under ”Værd at vide”.

Det er en vejledning i, hvordan du kan vise hensyn over for naboer, før du begynder på støjende aktiviteter. Pjecen er tænkt som en opfordring til naboer om at tale sammen, før der opstår en konflikt.

Vi hylder din egen årlige begivenhed ….
Se dette link og find det nyeste indlæg under ”Værd at vide” på vores hjemmeside, som vil glæde dig selv og andre – det er noget om planter og træer.

Klint Bylaug
Siden det helt tidlige forår har der været en del aktivitet på pladsen over for Det Vilde Køkken. Det er Klint Bylaug, som har fået midler til at udvide legepladsen. Denne gang er der bygget et multihus (shelter/grillhytte), etableret to trampoliner og nye udfordringer for de helt små på naturlegepladsen.

Følg med i hvad Klint Bylaug – som arbejder for at vedligeholde og bevare mærkesteder i Klint – holder af arrangementer både på foreningens hjemmeside og Facebook.

Vi har vores egen Facebook gruppe
En hurtig og effektiv måde at kommunikere på er bl.a. via Facebook, så vi vil gerne sikre, at du er bekendt med denne mulighed. For god ordens skyld skal vi oplyse, at det er en lukket gruppe, som kun foreningens medlemmer har adgang til. Linket ligger på forsiden på vores hjemmeside.

Flytning, ændring af telefonnummer eller e-mailadresse
Husk at meddele bestyrelsen om disse ændringer, for at vi kan informere og udsende materiale til dig. Ændringer bedes sendt til info@hoejvang-klint.dk  eller kassererklint@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv