Nyhedsbrev nr. 25a – Husk lige spørgeskemaet fra KTU ….

Kære grundejere

Klimatilpasningsudvalget (KTU) i vores grundejerforening har tidligere på måneden stillet os spørgsmål via et spørgeskema (se nyhedsbrev nr. 25) for at få afdækket hvor, der er problemer med for meget vand, og hvor omfattende problemet er hos de enkelte grundejere.

Udvalget vil meget gerne modtage tilbagemeldingerne senest mandag d. 1. februar 2021, så det kan få et overblik og komme i gang med at finde løsninger.

Vær opmærksom på, at KTU går ud fra, at der ingen vandproblemer er på de matrikler, som ikke afleverer skemaet.

Det udfyldte spørgeskema kan sendes enten via g.quist.jacobsen@gmail.com eller ved aflevering til Gitte Quist Jacobsen, Granvænget 8.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv