Nyhedsbrev nr. 25 – Spørgeskema vedr. vand og oversvømmelser

Kære grundejere

På generalforsamlingen i grundejerforeningen i september 2020 blev der nedsat et udvalg, der skal arbejde med klimatilpasning i området. Klimatilpasningsudvalget (KTU) har tre frivillige deltagere:  Linda Nordahl Jakobsen fra Birkekrogen 13, Benny Frederiksen fra Egevænget 8 og Gitte Quist Jacobsen fra Granvænget 8.

KTU har udarbejdet et spørgeskema, som I venligst bedes besvare senest den 1. februar 2021. Spørgeskemaet skal afdække hvilke grunde/bebyggelser/områder i grundejerforeningen, der på nuværende tidspunkt er eller tidligere har været udsat for problemer med ”meget vand” i form af større vandsamlinger eller direkte oversvømmelser, som stammer fra regnvand/smeltesne, fra de tilstødende veje, grunde eller fra vandløb/grøfter eller fra opstigende grundvand o.l.

Hvis ikke KTU modtager tilbagemelding fra dig/din bolig, går udvalget ud fra, at der ikke er et problem, som du mener skal adresseres p.t.

KTU vil på basis af spørgeskemaet skabe et overblik over, hvor de nuværende udfordringer er med ”for meget vand”, som det kan arbejde videre med i forhold til at finde nogle fælles løsninger, der kan tilpasses Højvang-Klint områdets særlige karakter.

Udfyld venligst spørgeskemaet og send det enten via g.quist.jacobsen@gmail.com eller ved aflevering til Gitte Quist Jacobsen, Granvænget 8.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv