Nyhedsbrev nr. 22 – Vejforbedringer og kontingentopkrævning

Vejforbedringer
I forlængelse af generalforsamlingen iværksættes nu et vejforbedringsprogram, hvor der foretages oprivning af eksisterende vejbelægning, belægningen grubbes løs, så hærdede huller bliver opløst. Vejbanen bliver tromlet og rettet op, samt udlægning af 3 cm vejgrus, og udlagt med et fald med tanke på optimal afledning af vand fra vejbanens areal.

Vi forventer, at arbejdet på Birkekrogen, Dyrevekslen og Skovløbervej vil blive udført i indeværende år.

Når vi kender de eksakte datoer for arbejdets udførelse, vil det blive oplyst på vores hjemmeside, således at berørte grundejere kan tilrettelægge deres eventuelle tilstedeværelse i sommer-/fritidshuset.

Vejgenopretning – strækningen Birkekrogen 21-23/14-16
Genopretningen, hvor vejsporet flyttes tilbage til den oprindelig placering, sættes allerede nu i værk. De pågældende grundejere for enden af Birkekrogen vil blive varskoet i god tid, før arbejdet iværksættes.

Kontingentstigning
Generalforsamlingen vedtog en kontingentstigning fra 450 kr. til 600 kr. om året. Begrundelsen fremgår af referatet fra den seneste generalforsamling.

I den forbindelse kan det oplyses, at opkrævning af kontingentet for perioden 2020-2021 meget snart vil blive rundsendt. For en sikkerheds skyld får I de nødvendige oplysninger allerede her:
Beløbet på 600 kr. indbetales senest d. 2. november 2020 på foreningens konto i Danske Bank, reg.nr.: 1551, kontonr.: 11077854. Der kan også betales med MobilePay: 44632. Overfør venligst pengene hurtigst muligt og husk at skrive sommerhusadressen i meddelelsesfeltet, så vi nemt kan registrere jeres indbetaling!

Referat fra generalforsamlingen
Nu er både referat og det reviderede budget tilgængeligt på hjemmesiden.

Udskriv