Nyhedsbrev nr. 23 – Nu sker der noget …

Kære grundejere

Corona har som har bekendt ført til, at alt er gået ned i hastighed…. men ikke i vores grundejerforening.

Vejgenopretning Birkekrogen
På torsdag d. 10. december fra kl. 10.00 vil der være vejarbejde på vejstykket Birkekrogen fra nr. 16 til nr. 21. Den eksisterende vej vil blive flyttet ca. 1 m i nordlig retning. Herved bliver det nemmere for større vogne at komme frem til de enkelte grundejere.

Alle på de berørte matrikler bedes venligst være opmærksomme på begrænsningerne og ligeledes på farbarheden. Arbejdet pågår kun torsdag.

Reparation af Dyrevekslen, Skovløbervej og Birkekrogen – i UGE 51 – onsdag d. 16. december til og med fredag d. 18. december
Vejforbedringsprogram iværksættes nu, således at de store strækninger er klar til julerykind og vinterens vejrlig.

Det betyder, at der foretages oprivning af eksisterende vejbelægning, belægningen grubbes løs, så hærdede huller bliver opløst. Vejbanen bliver rettet op, tromlet og får fald således, at der opnås optimal afledning af vand fra vejbanens areal.

Arbejdet udføres på strækningerne som følger:

Onsdag d. 16/12:      Skovløbervej/ Dyrevekslen
Torsdag d. 17/12:      Dyrevekslen/ Birkekrogen
Fredag d. 18/12:        Birkekrogen

Ligeledes her bedes alle være opmærksomme på begrænsningerne og farbarheden.

Jul og nytår
På grund af COVID19 forventer vi, at der vil være mange tilstede i sommer- og fritidshusene i julen og nytåret.

For at alle skal kunne få en god oplevelse, gør vi opmærksom på – specielt hvad angår nytårsfyrværkeri – at der er regler for, at man ikke må anvende raketter (og andre løsgående missiler) – se venligst Ordensreglementet.

Med disse ord ønsker bestyrelsen jer alle
GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

Udskriv