Nyhedsbrev nr. 21 – Klar til generalforsamlingen

Kære grundejere

 

Nu er vi så tæt på som det er muligt

 

Dags dato er vi tilmeldt 34 til generalforsamlingen og 32 til spisning.

 

Vi kan samtidig fortælle, at Det Vilde Køkken har taget alle forholdsregler i forhold til afviklingen.

 

Bestyrelsen har tilsvarende anlagt den linje, at når du/I ankommer til mødet vil I blive registreret ved et bord ved indgangen – udenfor hvis vejret er godt og indenfor hvis ikke – af 2 mundbeklædte, og vil blive ført ind af en tredje person – med mundbind på – hen til det sted hvor man skal sidde (ja, det er lidt omstændeligt).

Ved hver siddeplads vil der ligge et mundbind, som man skal anvende hver gang du forlader bordet. Dvs også når der er pause – går man udenfor f.eks. for at ryge skal man have det på indtil man er ude – tag venligst først mundbindet af, når du tænder cigaretten.

 

Ved ankomsten er der serveret en ostetallerken og kaffe/te.

 

Til frokost vil der være serveret animalske og vegetabilske landskabstallerkener til hver person. De vil være placeret ved hvert bord. Der er opsat et ekstra bord ved hvert af bordene til at sætte drikkevarer og mad på, som I så selv sender rundt til dem der er ved jeres bord. En ikke-drikbar spritflaske er en selvfølge ved hvert bord. Drikkelse til bespisningen bestilles ved bordet og leveres til bordet.

 

Vi håber, at vi med ovennævnte forberedelser får afviklet generalforsamlingen med godt mod og lyst til at få talt om tingene.

Vi introducerer ved begyndelsen forløbet – og overlader derpå efterfølgende resten til dirigenten. Vi har spurgt sidste års dirigent Martin Kunzendorf om han også i år vil tage tjansen – og det har han sagt ja til (det skal naturligvis først godkendes af generalforsamlingen).

 

Vi vil bede jer om at komme i god tid p.g.a. den kø der naturligvis vil blive i forbindelse med den omstændelige proces. Det er muligt at ankomme fra kl. 9:30.

Og så – normalt vil vi ikke skrive dette som vi skriver nu – men p.g.a. coronaen – så bedes I hilse på jeres toilet inden du/I møder frem.

 

P.S.

Husk det er muligt, at medbringe en fuldmagt pr. medlem/matrikel, såfremt nogen gerne ville have mødt frem, men ikke tør løbe risikoen p.g.a. Covid-19

P.P.S.

Husk fortsat, at dem der kun har tilmeldt sig til bespisningen efter generalforsamlingen, først kan møde op kl. 13:15

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Udskriv