Nyhedsbrev nr. 20 – VEDR. GENERALFORSAMLINGEN

Kære grundejere

 

Der har været rejst spørgsmål vedr. begrænsning i antal deltagere til selve generalforsamlingen – ikke til bespisningen.

Vi kan bekræfte, at der ikke kan sættes begrænsninger på antallet af deltagere til en generalforsamling – uanset tilmelding eller ej.

I forberedelserne til dette års generalforsamling har coronaen skabt usikkerhed – på skift forøget og reduceret muligheden for at kunne forsamles. Dette er og har været en udfordring i planlægningen bl.a. i forhold til at bestille leje af lokale og bespisning, hvilket foregår et halvt år i forvejen.

 

Retningslinjerne for dette års generalforsamling bliver derfor således

Kan vi konstatere ved mødets begyndelse eller før mødet – at der vil være et større antal medlemmer der ønsker at deltage – ud over de 60 mulige pladser – vil bestyrelsen meddele forsamlingen, at det ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil derfor blive udskudt og forsøgt afholdt et andet sted senere på året, hvor der er plads til de maksimale antal parceller/medlemmer i foreningen.

 

MEN – du/I er ikke gået forgæves

Vi ændrer mødets karakter fra generalforsamling til debatmøde, og beklager naturligvis at ikke alle kan deltage jf. retningslinjerne fra Det Vilde Køkken.

Vi lægger så istedet op til debat om de emner som fremgår af bestyrelsens beretning – og mødet vil følge den opbygning, som fremgår af dagsordenen incl. tidsrammen. Der vil være mulighed for vejledende afstemninger i forbindelse med de forskellige punkter, såfremt det ønskes. Den vejledende afstemning vil dermed kunne give bestyrelsen et fingerpeg om, hvad I som medlemmer ønsker.

Til den evt. efterfølgende ordinære generalforsamling vil emnerne derfor igen blive behandlet – og sat til afstemning.

 

Lad os dog ikke tage sorgerne på forskud

Vi har aldrig i foreningens historie oplevet at være mere end 60 deltagere til generalforsamlingerne. Faktuelt har deltagelsen ligget på 28-29 parceller – og til bespisningen under det dobbelte.

 

Bespisningen vil starte kl. 13:15 for dem der har tilmeldt sig

Tilmeldingsfristen er udløbet.

Og antal tilmeldte til bespisning er 35 deltagere.

 

MØD VENLIGST OP EN ½ TIME FØR GENERALFORSAMLINGENS BEGYNDELSE – vi forventer KØDANNELSE – da alle skal registreres og have udleveret materiale, samt anvist bord.

Mødet starter præcis kl. 10:00.

 

Velmødt

Bestyrelsen

Udskriv