Nyhedsbrev nr. 19 – Indkaldelse til generalforsamling

Kære grundejere

 

Hermed indkaldelse til generalforsamling lørdag d. 26. sep. kl. 10 – 13:15 på Det Vilde Køkken i Klint.

 

Se selve dagsorden, beretning og regnskab/budget på hjemmesiden under menuen ’Om foreningen/Generalforsamling’.

 

TILMELDING TIL DELTAGELSE

Vi gør opmærksom på, at p.g.a. coronakrisen er det kun tilladt at der deltager 60 personer på mødet på Det Vilde Køkken incl. bestyrelsen. Derfor vil retningslinjerne være, at der kun kan deltage 1 person pr. parcel, og som rettidigt har betalt kontingent. Nye der har overtaget/købt et sommerhus er undtaget tidsfristen.

Endvidere vil tilmeldingen være efter først-til-mølleprincippet.

TILMELDING TIL DELTAGELSE SENEST LØRDAG D. 12. SEP.  på info@hoejvang-klint.dk

Vi gør opmærksom på, at der kan gives en fuldmagt til et andet medlem såfremt man ikke har mulighed for at deltage.

 

TILMELDING TIL BESPISNING

I forlængelse af generalforsamlingen er der bespisning fra kl. 13:15 omkostningsfrit undtagen drikkelse.

 

Ønsker du at deltage i bespisningen bedes du tilmelde dig senest lørdag d. 12. sep. i samme email hvor du tilmelder dig til deltagelse.

 

Du bedes oplyse:

 

Animalsk bespisning __________   ELLER           Vegetabilsk bespisning __________

 

Sommerhusadresse ________________________________________

 

Tilmelding på info@hoejvang-klint.dk

Udskriv