Nyhedsbrev nr. 9 – 50 års jubilæum

Kære grundejere

50 ÅR I HØJVANG-KLINT GRUNDEJERFORENING

I år er det 50 år siden at grundejerforeningen blev stiftet og de første sommerhuse blev anlagt på datidens åbne marker.

Dette vil vi gerne markere. Vi har i bestyrelsen indsat nedenstående aktiviteter – men har du yderligere forslag til hvordan jubilæet kunne markeres, så send dit forslag til bestyrelsen.

Fredag d. 27. sep. vil der være et arrangement, hvor naturvejleder Jørgen Stolz tager os med rundt til forskellige sommerhusgrunde i området og fortæller om hvordan vi kan plante og behandle buske, træer mm så de kan klare en tørke som vi kendte den i 2018. Mere info herom senere på året.

Lørdag d. 28. sep. afholdes den årlige generalforsamling. Her vil vi gennemføre generalforsamlingen på en anderledes måde og gøre det mere attraktivt at deltage.

BESKÆRING

Påsken tegner sig til at blive en god af slagsen – solskinsrig og varm. Så varmt at udendørs aktiviteter er mulig. Derfor vil vi bede jer om lige at træde ud på vejen ved jeres fritidshus og se efter om buske og træer er vokset for meget. Vær specielt opmærksom på højden – der skal være 4,5 m fri passage.

En del steder er det tilfældet – hvilket har betydet at flere lastvogne med varer til bl.a. dem der bygger om – ja de har måttet stoppe med en del afstand til afleveringsstedet p.g.a. grene hang og deciderede forhindrede dem i at komme frem.

Så en enkelt formiddag med saven i hånden vil gøre underværker.

VEJENE

Der er nu foretaget en forbedring på de vejstrækninger hvor der var flest huller og fordybninger, som kraftig regn har forårsaget.

Finder du at nogle huller lige i nærheden af dit sommerhus er til gene – så vil vi opfordre dig til at tage grus fra de bunker som ligger rundt omkring i området og fyld i.

CONTAINERE

På baggrund af en forspørgsel til bestyrelsen vedr. anvendelse af containere til anvendelse f.eks. til opbevaring af haveredskaber, har vi besluttet at containere eller andre former for ”bygninger” der kan anvendes til opbevaring skal udvendigt have et udseende og materialevalg som er identisk med selve sommerhuset. Træsommerhus betyder udvendig beklædning med træ. Tagkonstruktionen er frit valg.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Andet steds på hjemmesiden kan du finde referatet fra vores bestyrelsesmøde med flere emner som ikke er omtalt her.

GOD PÅSKE

Bestyrelsen

Udskriv