Nyhedsbrev nr. 8 – Storm og Klint området

Kære grundejere

En kort meddelelse om stormen og dens konsekvenser i grundejerforeningens område.

Vi har haft en mindre storm som kun betød begrænset skade på området. Nogle træer og hegn er væltet på de private grunde – hvilket kun betyder en mindre fritidsbeskæftigelse for dem som blev ramt, når de engang kommer op til deres fritidshus.

Ved et enkelt fritidshus væltede et højt træ ned over taget, men forblev liggende på taget, og fulgte tagets skråning, uden anden skade (indtil nu) end ødelagte tagsten. Ejer er orienteret.

Der ud over væltede et enkelt træ ud over vejen fra grunden Birkekrogen 13, og spærrede i en enkelt time inden vores vej- og beskæringsgruppe tog fat med motorsav og fysisk arbejde. Vejen er fri men træet skal efterfølgende af ejer fjernes så snart det er muligt.

Gruppen har tilsvarende været rundt i grundejerforeningens område og kan berolige med at ovenstående beskrivelse dækker hvad der er hændt.

Derfor er der hermed kun at ønske jer et godt nytår

Bestyrelsen

Udskriv