Nyhedsbrev nr. 10 – Støvdæmpning og ordensreglement til udlejere

Kære Grundejere

 

Støvdæmpende midler til vejene

Først kom regnen – så kom tørken – og så kom regnen igen…

Op til påsken havde vi en begyndende tørke. En måned tidligere end sidste år, hvilket var lidt af en overraskelse. Bestyrelsen besluttede derfor at vi hurtigst muligt skulle have vognmanden til at strø det støvdæmpende middel ud før påske. Dette blev desværre ikke til noget, da det viste sig at vognmanden ikke havde noget på lager – så det blev først lige efter påske hvor de fleste var taget hjem fra ferien. 

Strækningen der bliver strøet ud på hver gang er: Skovløbervej, Dyrevekslen, Granvænget og Birkekrogen frem til og med nr. 12.

Årsagen til at vi ikke bare strøer ud på alle vejene er for det første, at vi lægger vægt på, at der hvor der er behov, der skal det naturligvis fordeles ud.

Men alt koster penge – derfor denne fremgangsmåde. Ikke alle steder er der behov for støvbekæmpende midler eftersom de høje træer på nogle af vejene gør at de ikke bliver støvtørre.
En undtagelse var dog tørken sidste år hvor den var helt gal. Her strøede vi derfor ud 2 gange hen over sommeren.
Dernæst skal vi også tænke på miljøet. De stoffer der indgår optræder ikke i naturen i så stort et koncentrat som vi udsætter naturen for. Derfor kan det have indflydelse – og på sigt siver det også nedad mod grundvandet.
 
Men omvendt skal det ikke være til gene når tørken sætter ind.
Vi har derfor besluttet, at på alle sidevejene, der skal I i fællesskab tale sammen når I mener at støvet begynder at blive til en gene, og evt. hvornår I mener der kan være behov for at der bliver strøet ud. Derpå sender en af jer fra hver sidevej lige en email til bestyrelsen, hvorefter vi samler op på dem der har henvendt sig – og beder derpå vognmanden om at løse opgaven. Og når vi beder om en email så er det fordi alle i bestyrelsen modtager emailen – og skulle den der har ansvaret for vejene være bortrejst eller af anden grund ikke kan løse opgaven – ja så kan en af de andre gøre det.
 
Og i samme åndedræt – så lad os lige fremhæve, at tilsvarende fremgangsmåde anvender vi vedr. huller i vejene. Generelt giver bestyrelsen vognmanden besked om at fylde hullerne på strækninggen: Skovløbervej, Dyrevekslen, Granvænget og Birkekrogen frem til og med nr. 12.
Optræder der huller på sidevejene så er de som regel af begrænset karakter, og derfor bedes I tage et par skovlfulde grus fra grusbunkerne og lægge det i de huller der er på jeres sidevej.
 
Og så er vi nok nødsaget til at være opmærksom på, hvad vognmanden koster hver gang der skal gøres noget der lidt større – sidste gang kostede det lidt over 10.000 kr. Så det må være i alles interesse at vi forsøger at løse udfordringerne med hullerne selv ved, at hver enkelt lige bidrager med at fylde de små huller op. Fremtidens vejr er ikke lige frem til fordel for vores grusveje og pengepungen.
I modsat fald, at det ikke løses, må vi have vognmanden til at tage sig af det hele, hvilket kan betyde vi på et tidspunkt kan komme i den situation at kontingentet skal sættes op.

Men hvor er det godt at regnen kom igen….. 

 

Udlejere – ordensreglement på tysk og engelsk

Til alle jer der udlejer sommer-/fritidshuset til udlændinge så har vi nu fået oversat ordensreglementet til tysk og engelsk. Den kan nu ses og udskrives fra hjemmesiden til f.eks. ophængning.

 

Bestyrelsen

Udskriv