Nyhedsbrev nr. 11 – Så graves der på vejene – og – renovation forhindres

Kære Grundejere

 

Snart vil der blive gravet i hele området – Fibia

 

men først lidt om buske og træer…..

 

Det grønne vokser ud over veje og stier – og skrald kan ikke hentes

 

Vores natur er skøn og grøn – og som altid vokser og vokser såvel buske som træer lystigt.

Desværre også ud over vores veje og stier.

Og denne gang har renovationen henvendt sig til grundejerforeningen og bedt om at formidle videre til alle grundejere, at der nu er steder hvor det vokser så meget, at det ikke vil være muligt at komme frem med skraldevognen. Hvilket betyder, at affaldet ikke afhentes på de parceller som ligger i forlængelse af den/de grunde, hvor der ikke er beskåret træer.

 

Derfor en kraftig opfordring til jer alle om lige at gå ud på vejen og se om jeres grund lever op til kravene om 4,5 m fri passage i højden i vejens bredde.

Tilsvarende skal dem af jer som har stier på siden/bagsiden af grunden – også slå græsset og holde passagen fri så det er muligt, at 2 personer med barnevogn kan passere.

 

I forhold til et konkret problem på Rådyrstien vil vej- og beskæringsgruppen i løbet af få dage beskære den pågældende grunds træer – men det er kun en undtagelse.

 

Reglerne er, som kommune har fastlagt, at skraldevognens personale indberetter til kommunen at det ikke er muligt at tømme skrald – derpå sender kommunen et brev til pågældende grundejer om at bringe dette i orden indenfor en uge – sker dette ikke udfører kommunen arbejdet og fremsender regningen til pågældende grundejer.

 

Snart vil der blive gravet i hele området – Fibia

 

Grundejerforeningen har modtaget en meddelelse (se nedenfor) fra den entreprenør, der skal stå for gravearbejdet i forbindelse med nedlægning af fiber i hele området.

 

Arbejdet vil foregå i perioden medio august til ultimo november.

 

Alle – også dem som ikke har bestilt fiber – vil blive berørt. I bedes derfor læse nedenstående og være opmærksom på, at al henvendelse til entreprenøren foregår igennem bestyrelsen/formanden. Såfremt du ønsker at vi skal tage os af et problem eller andet i forbindelse med nedlægningen – så skriv til bestyrelsen på info@hoejvang-klint.dk

 

Meddelelsen lyder:

 

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Klint og dermed i jeres Grundejerforening.

 

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.

Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.

 

I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

                                                                            

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia samt 1 års gennemgang. Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende dig til undertegnede.

 

Gravearbejdet vil foregå i perioden medio august til ultimo november 2019. Hvornår vi er på de enkelte veje, er ikke muligt at oplyse.

 

Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred kommune, da det er dem som er vejmyndighed.

 

Til orientering besvares kun henvendelser fra formand – øvrige henvendelser besvares ikke.

 

Venlig hilsen

Sarah Sørensen

 

  1. Anker Andersen A/S

Springstrup 11, DK-4300 Holbæk

www.iankerandersen.dk

 

 

Fortsat god sommer

Bestyrelsen

Udskriv