Nyhedsbrev nr. 5 – om internet/TV tilbud, og generalforsamlingen

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Højvang-Klint

Indhold

Tilbud til alle om bedre internetforbindelse og TV-kanaler

Generalforsamlingen i år og næste år hvor vi har 50 års jubilæum – og dato for samme

 

Fibia internet og TV-kanaler

På generalforsamlingen i d. 21. sep. fortalte vi fra bestyrelsen om fordelene ved at skifte fra TDC/YouSee til Fibia.

Baggrunden var, at vi sidste år havde emnet oppe, hvor en del gav udtryk for at de oplevede at TDC/YouSee ikke kunne leve op til alles behov.

Sagen er den. Med nye ejere af sommerhuse følger også børn og unge – og forældre der oftest har brug for at kunne anvende internettet til at ”arbejde hjemmefra”. Fritidslivet leves på mange måder og disse forskelligheder skal der være plads til – også når det handler om adgang til internettet.

Til illustration af, hvor stor forskellen er at skifte fra TDC/YouSee til Fibia, viste vores fmd. Torben Mariager gennem sit eget eksempel fra ham og kones forbrug.

TDC/YouSee kan til formanden levere max. 20/2 Mbit, som samtidig ikke kan garanteres fuldt ud, da det afhænger af hvor mange der er på nettet – enten med at se TV eller anvende computere, tablets etc..

Fibia kan levere 50/50 Mbit og er ikke afhængig af hvor mange der anvender nettet.

TV-kanalerne er den lille pakke som er næsten ens for de 2 udbydere, men Fibia kan sikre, at der ikke er ”udfald” på skærmen.

Prisforskellen er til gengæld stor:

Fibia kr. 299 /mdr.

TDC/YouSee kr. 499/mdr.

Ved at skifte til Fibia sparer fmd. og hans kone 2.400 kr. hvert år – og får samtidig en sikker internetforbindelse og stabilt TV-billede.

Fibia med 2½ gange hurtige download – og upload 25 gange hurtigere.

Og så skal det også bemærkes, at Fibia ejes af os alle via SEAS-NVE, som sammen med et jysk elselskab ejer Fibia. Og SEAS-NVE er, som bekendt et forbrugerejet elselskab. Et af de få tilbageværende medlemsejede elselskaber i Danmark. TDC/YouSee kræver ingen præsentation.

Men er du i tvivl så vil vi opfordre dig/jer til at høre nærmere og spørge ind, når Fibia præsenter produktet i deres fiberbil i uge 42:

Onsdag d. 17. okt. kl. 13.00-17.30 – hos MIN KØBMAND i Nyrup, Klintvej 5

Og har du ikke mulighed for dette – så kontakt grundejer

Kenny Zinck-Bramsen

Birkekrogen 10B

Mobil: 2810 5164

Mail: kenny@zinck-bramsen.dk

Som har tilbudt sig som såkaldt ambassadør for Fibia. Se også nærmere på den email som Kenny har/eller er ved at sende rundt til alle.

 

 

Generalforsamlingen i år og næste år, hvor vi har 50 års jubilæum – og dato for samme

Den overståede generalforsamling må være den sidste af sin slags. Vi har i bestyrelsen fået flere henvendelser, hvor der blev givet udtryk for, at der skal ændringer – såfremt de pågældende skulle deltage i generalforsamlinger fremover.

Stemningen og måden at tale om emner på, og deltagerne imellem, er ikke værd at gentage.

Til næste år har vi 50 års jubilæum. Bestyrelsen vil med afsæt i den kommende generalforsamling forsøge at skabe nogle bedre rammer og måde at gennemføre en generalforsamling på. Vi vil i begyndelse af det nye år fortælle mere. Men et står fast – næste års generalforsamling foregår

                                            2019 – Lørdag d. 28. sep. kl. 10 i Det Vilde Køkken

Og allerede om fredagen d. 27. sep. vil Jørgen Stoltz have en rundvisning på flere grunde i området, og vise/ fortælle om tørkeresistent beplantning – ja, om alle de ting han ikke fik mulighed for ved generalforsamlingen. Men mere om dette når vi nærmer os tidspunktet.

Referatet fra sidste generalforsamling samt de reviderede vedtægter og ordensreglement vil inden længe blive tilgængelig på hjemmesiden, samt oplysninger om indbetaling af kontingent som nu er underlagt nye retningslinier. Der vil blive fremsendt en nyhedsnotifikation om emnerne når alt er klar.

Udskriv