Nyhedsbrev nr. 6 – kontingent til betaling

Kære Grundejere

Hermed fremsendes kontingentopkrævning for perioden 2018-2019.

På generalforsamlingen den 21. september 2018 blev der vedtaget en ændring af vedtægterne bl. a. blev § 6 ændret til:

”Kontingentet forfalder til betaling den 1. juli det følgende år med seneste indbetalingsfrist den første bankdag i november.

Da det er den første opkrævning efter ændringen, accepterer vi betalinger indtil 1. december, så I lige kan vænne jer til den nye dato. Men fra næste år vil indbetalingsfristen være den første bankdag i november.

Beløbet på 350,00 kr. indbetales senest den 1. december 2018 på foreningens konto i Danske Bank,

reg. nr.: 1551, kontonr.: 11077854.

Der kan også betales med MobilePay, brug det fem-cifrede nummer 44632 se mere på hjemmesiden: https://hoejvang-klint.dk/om-foreningen/kontingent

Overfør pengene hurtigst muligt og husk at skrive sommerhusadressen i meddelelsesfeltet!

Hvis I flytter, så vær venlig at meddele grundejerforeningen den nye adresse. Flytning, ændring af telefonnummer eller emailadresse kan enten meddeles via foreningens hjemmeside eller direkte til info@hoejvang-klint.dk eller kassererklint@gmail.com.

 

Bestyrelsen

Udskriv