Nyhedsbrev nr. 27 – Vedligeholdelse af stier og stendiger

Kære grundejere

På generalforsamlingen 2020 var der en uoverensstemmelse i vores grundejerforening, der gik ud på, hvem der skal vedligeholde vores stier. Mange medlemmer er af den opfattelse, at det er vores ordensreglement, der er gældende. Bestyrelsen har derfor anmodet advokat Finn Hasselriis om at gennemgå sagen. Advokaten har efterfølgende oplyst, at følgende generelt er reglernes indbyrdes rangfølge:

  1. De tinglyste dokumenter er juridisk mest bindende. De øvrige dokumenter er kun bindende for den enkelte grundejer i det omfang, deklarationen giver den fornødne juridiske hjemmel til at vedtage mere detaljerede regler. I tilfælde af modstridende bestemmelser, har deklarationen således afgørende betydning.
  2. Vedtægterne er dernæst juridisk mest bindende inden for deklarationens grænser. Vedtægterne er vedtaget på en stiftende generalforsamling og kan kun ændres med kvalificeret flertal. Vedtægterne binder medlemmerne samt de grundejere, som af en eller anden grund ikke er medlemmer, selvom deklarationen kræver medlemskab.
  3. De daglige, praktiske regler vedtages af generalforsamlingen i et ordensreglement, der som regler kan ændres af generalforsamlingen med almindeligt flertal, og de er således på tredjepladsen i den juridiske rangfølge. I det omfang, reglementet strider mod vedtægter eller deklaration, er sådanne bestemmelser ikke bindende for den enkelte, medmindre pågældende har påtaget sig at efterleve reglementet.

Advokat Finn Hasselriis’ kortfattede konklusion:

  • Naturhegn (fx hæk eller tilsvarende) skal vedligeholdes af de grundejere, som de grænser op til.
  • Stendigerne skal ligeledes vedligeholdes af de grundejere, som de grænser op til, og de pågældende grundejere skal således forhindre ukrudt, buske og træer i at vokse op i digerne. Stendigerne er som udgangspunkt en del af hegnet for den enkelte parcel, se “Regler og retningslinjer for stendiger” (under “Værd at vide”).
  • Stiarealet mellem naturhegn, stendiger og hække mm. skal vedligeholdes af grundejerforeningen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv