Nyhedsbrev nr. 14 – Rundvisning. Bliv klogere på hvilke træer, buske m.m. der kan gro, og hvornår er det klogt at fælde

Kære grundejere

På fredag d. 27. sep. kl. 16:30 – 19:00 foretager naturvejleder og indehaver af Det Vilde Køkken, Jørgen Stoltz en rundvisning til mange sommerhusgrunde i området.
 
Formålet er, at vise hvad man kan gøre for bl.a. at ruste sig imod træer, buske mm bliver ødelagt af storme, tørke etc. – og hvilke potentialer den enkelte grund har, hvis du ønsker at forandre den.
Jørgen Stoltz vil fortælle om hvad man skal gøre og – ikke gøre.
Blot nogle stikord: Hvordan gøres bevoksningen tættere mod vej – etablering af skoveng – fæld når det er smukkest – ‘øer’ med vildblomster – gran og fyr fordele og ulemper – den stormresistente grund
 
Jørgen Stoltz´s ekspertice anvendes af Odsherred Kommune til forskellige anlægsprojekter, der har relation til naturforandringer og beskytttelse. Se også Silvadanica.dk 
 
TILMELDING SENEST ONSDAG AFTEN D. 25. sep. på emailen: info@hoejvang-klint.dk (bestyrelsens email)
 
Rundturen starter ved vej-T-krydset Skovløbervej / Dyrevekslen præcis kl. 16:30 – og slutter samme sted med noget koldt at drikke kl.19:00
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Udskriv